יהלומי פיינשטיין

שירותים מיוחדים לנכים​

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים מבוטחים עד גיל פרישה הזקוקים לעזרת הזולת בחלק או בכל

פעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

אדם הנזקק לעזרת הזולת בפעולות יומיומיות עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי רמות שונות של זכאות שיפורטו בהמשך.

 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה לקבלת הקצבה:
 • מי ששוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום לא זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

שיעורי הקצבה נכון ל-2023

 • מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה זכאים לקצבה בשיעור של 50%, בסך 1,676 ₪.
 • לקצבה בשיעור 112%, בסך 3,882 ₪, זכאים:
  1. מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה.
  2. מי שזקוקים להשגחה מתמדת.
 • לקצבה בשיעור 188%, בסך 6,194 ₪, זכאים:
  1. מי שתלויים לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה.
  2. מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה וגם זקוקים להשגחה מתמדת.
 • החל מינואר 2022 נוספה קצבה בשיעור 235%, בסך 7,872 ₪, שזכאים לה:
  1. מי שתלויים לחלוטין באדם אחר במידה רבה במיוחד בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה.
  2. מי שזקוקים לעזרה רבה במיוחד בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה וגם זקוקים להשגחה מתמדת.

תוספת למונשמים

 • מקבלי קצבה בשיעור 188% לפחות שזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה זכאים לתוספת בסך 9,293 ₪.

ישנה חשיבות רבה להיוועץ בעורך דין

וזאת במטרה למצות את זכויותיו באופן מיטבי.
Scroll to Top