יהלומי פיינשטיין

נכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה

נכות כללית- קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית שמשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית, כושרו להשתכר נפגע או צומצם ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

 • כדי לקבוע את דרגת אי הכושר, יש לעבור תחילה ועדה רפואית שתקבע את  אחוזי הנכות הרפואית.
 • שיעורי הקצבה נכון ל-2023:
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) הוא 4,063 ₪.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) הוא 2,770 ₪.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) הוא 2,496 ₪.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) הוא 2,345 ₪.

תוספת תלויים

 • תוספת זו משולמת למקבלי קצבת נכות עבור בני/בנות זוגם אם ההכנסה של בן/בת הזוג לא עולה על 6,766 ₪ ברוטו (נכון ל-2023), ועבור שני הילדים הראשונים.
 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:
  • מקבלי קצבה שנקבעה להם דרגת אי כושר מלאה (בשיעור 100% או 75%).
  • מקבלי קצבה שנקבעה להם דרגת אי כושר חלקית (בשיעור 74%, 65% או 60%) והם עובדים ומשתכרים מעל 2,493 ₪ ברוטו (נכון ל-2023).
 • תוספת חלקית משולמת בהתאם לחלקיות הדרגה למקבלי קצבה שנקבעה להם דרגת אי כושר חלקית (60%, 65% או 74%) והם לא עובדים, או שהם עובדים ומשתכרים פחות מ-2,493 ₪.
 • "עקרת בית" שמקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך לא זכאית לתוספת עבור בן הזוג.
 • למקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסות שלא מעבודה יופחתו סכומי ההכנסות מתוספת התלויים. בכל מקרה, הקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום קצבה מלאה ליחיד  4,063 ₪

ישנה חשיבות רבה להיוועץ בעורך דין

וזאת במטרה למצות את זכויותיו באופן מיטבי.
Scroll to Top