יהלומי פיינשטיין

מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

מחלת מקצוע – מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בהתאם להוראות סעיף 85 לחוק, והיא מנויה ברשימה סגורה של מחלות המקצוע בתקנות הביטוח הלאומי:

לדוגמא: ליקוי שמיעה עקב עבודה בחשיפה לרעש מזיק.

מיקרוטראומה – מדובר בהתפתחות במשמעות המושג "תאונת עבודה" זוהי פיקציה משפטית ומשכך היא יציר הפסיקה ויד המחוקק לא הייתה בו. תורה זו קובעת שלא רק נזק שנגרם כתוצאה מתאונה אחת יחשב כתאונה, אלא גם נזק שנגרם כתוצאה מתאונות זעירות רבות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן תרמה נזק זעיר משלה עד שהצטברותן יחד הביאה בסופו של דבר לנזק רבתי לפגיעה עצמה ולאי כושר לעבודה

דוגמאות: 
מיקרוטראומה כתפיים – נזק לכתפיים כתוצאה מעבודה מאומצת וממושכת הכרוכה בביצוע עבודות באמצעות הידיים מעל גובה הכתפיים לאורך שנים.
מחלות עור – מחלות עור הנגרמות עקב עבודה בחשיפה ממושכת לשמש לאורך שנים.

ישנה חשיבות רבה להיוועץ בעורך דין

וזאת במטרה למצות את זכויותיו באופן מיטבי.
Scroll to Top